Членски внос и абонамент за списание ГКЗ за 2023г.

Уважаеми колеги,

Приканваме Ви да заплатите членския внос към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България за 2023 година.
Съгласно решение на Управителния съвет на СГЗБ членския внос е както следва:

ЧЛЕНСКИ ВНОС за физически лица:
– 30 лв с получаване на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ на хартиен носител.
– 10 лв с получаване на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ в електронен вид.
– 10 лв за студенти и пенсионери с получаване на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ на хартиен носител.

ЧЛЕНСКИ ВНОС за юридически лица:
– 100 лв с получаване на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ на хартиен носител.

АБОНАМЕНТ за списание „Геодезия, картография, земеустройство“:
за физически лица:
– 36 лв за списание „Геодезия, картография, земеустройство“ на хартиен носител.
– 12 лв за списание „Геодезия, картография, земеустройство“ в електронен вид.
– 12 лв за студенти и пенсионери за списание „Геодезия, картография, земеустройство“ на хартиен носител.
за юридически лица:
– 60 лв с получаване на списание „Геодезия, картография, земеустройство“ на хартиен носител.

Можете да платите по банков път или в канцеларията на СГЗБ- гр. София ул.“Г.С.Раковски“ №108, ет.4, офис 421, след уговорка със секретаря.
Банковата сметка на СГЗБ е:
BG14UBBS80021029388450
BIC UBBSBGSF
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД.

Членският внос и абонамента за съюзното списание може да се заплати и он-лайн чрез бутоните за електронно плащане, на разположение на страницата Членство в СГЗБ на сайта на Съюза:
https://geodesy-union.org/?page_id=548


За справка и допълнителна информация:

Инж. Иванка Колева,
секретар на СГЗБ. GSM: 0889731838

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ