Членство в СГЗБ

За да станете член на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България моля попълнете личен формуляр по един от следните начини:

I. Използвайте он-лайн форма за регистрация на следния линк:

Он-лайн личен формуляр
II. Изтеглете необходимите файлове и следвайте инструкциите по-долу:

 1. Личен формуляр
 2. Формуляр за корпоративни членове
 3. Заявленние за кандидатстване

Инструкции

 • Свалете прикачения файл / десен бутон от падащо меню save target as изберете папка в която да го запишете на Вашия компютър /.
 • Попълнете всички полета.
 • Прикачете копия от всички посочени документи.
 • Всички заявления трябва да се предадат на Иванка Колева в СГЗБ или да се изпратят на e-mail : office@geodesy-union.org

Размер на годишен членски внос (приет с решение на УС на СГЗБ от 27.04.2017г.):

А. За студенти и пенсионери :

 • 5лв. членство + достъп до електронно издание на списанието ГКЗ.
 • допълнително 5лв за абонамент за получаване на списание ГКЗ на хартиен носител.

Б. За физически лица :

 • 10 лв. членство + достъп до електронно издание на списанието ГКЗ.
 • допълнително 20 лв за абонамент за получаване на списание ГКЗ на хартиен носител.

В. За юридически лица :

 • 100 лв. членство + достъп до списание ГКЗ в електронен и хартиен вид.
 • допълнително 20 лв за всеки нов абонамент за списание ГКЗ.

Г. Годишен абонамент за списание за юридически лица (без членство):

 • 50 лв. за един абонат.
 • 20 лв за всеки следващ.

Д. Абонамент за библиотеки, училища, институции и научни институти:

 • 50 лв. за един абонат.

Методи за плащане на членски внос

 • Банков превод по сметка BG14UBBS80021029388450, BIC UBBSBGSF в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД
 • Плащане на каса
 • Плащане он-лайн чрез epay.bg 

Годишен членски внос се заплаща до 31 декември на предходната година.

Описание Сума
Членски внос/абонамент към СГЗБ BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки

Членски внос и/или абонамент към СГЗБ