КУРС ЗА ПРАВОСПОСОБНИ ЛИЦА ПО КАДАСТЪР НА 23-24.10.2021 Г.

На 23 и 24 октомври 2021 г. от 8:30 до 17:30 ч. в Дома на науката и техниката в гр. Русе, ул. “Александровска” № 28, ще се проведе курс за повишаване и поддържане на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) и (5) от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

Считано от 7 септември, със заповед на министърa на здравеопазването се въвеждат нови противоепидемични мерки на територията на България (цялата заповед можете да прочетете тук), съгласно която “3. Конгреси, конференции, семинари, симпозиуми, обучения и др. се допуска при използване на не повече от 30% от капацитета на помещението и с до 30 участника, при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски.”.

Обявените мерки обуславят трудното организиране на присъствени обучения. Същевременно броят на желаещите да участват в курс за повишаване на квалификацията от началото на септември 2021 г. расте непрекъснато. Тези обстоятелства са предпоставка организаторите да вземат решение курсът да се проведе едновременно в присъствена форма и чрез включване на живо он-лайн. Желаещите да участват присъствено могат да заявят това чрез регистрационната форма на страницата на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (тук), като първите 20 души ще могат да се възползват от тази възможност. Всички останали желаещи могат да заявят през същата регистрационна форма он-лайн обучение в реално време с представяне на лекциите и упражненията от обучаващите и гост лекторите. Всички он-лайн участници в курса ще получат своевременно линк за връзка с платформата за провеждане на обучението.

Учебната програма е одобрена със Заповед № РД-13-122/21.06.2021 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър. Лектори в този курс за повишване и поддържане на квалификацията на правоспособни лица по кадастър ще бъдат:

  1. доц. д-р инж. Христо Дечев – УАСГ, Геодезически факултет
  2. адв. Емилия Ангелова – експерт по правни въпроси в кадастъра
  3. Катерина Крумова – АГКК, Дирекция “Информационни технологии и пространствени данни”
  4. д-р инж. Иван Калчев – СГЗБ.

Курсът на обучение завършва с он-лайн тест върху случайно избрани въпроси и казуси в платформата, организирана от УАСГ, без значение от формата на обучение, избрана от правоспособното лице. Така независимо от формата на обучение ще се получи единност на критериите и системата за оценяване.

Следващият присъствен курс ще се проведе в гр. Кюстендил, ноември 2021 г. Подготвя се курс в гр. Ямбол в средата на декември 2021г. Подробна информация ще бъде публикувана своевременно.

Скоро ще стартира и платформата за самообучение и тестване. Очаквайте повече информация и за тази форма на провеждане на курсове.

Повече информация за организираните курсове и заплащане на таксата може да се намери на страницата на СГЗБ: https://geodesy-union.org/?page_id=2253.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ