• gallery

Младежки семинар -2015 : „Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти“

Младежки семинар – 2015

Тема: Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти

Дата: 20.04.2015

Място: УАСГ

 

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ заедно с Федерация на научно-техническите съюзи организира събитието за пета поредна година. На семинара присъстваха членове от младежката организация на СГЗБ, преподаватели и студенти от УАСГ , ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”, водени от тяхната преподавателка инж. Боряна Марина и др.

Д-р инж. Кирил Стоянов, заместник-председател на СГЗБ, откри семинара и даде думата на председателят на СГЗБ, д-р инж. Иван Калчев, който поднесе поздравления към присъстващите на семинара и отправи покана към младежката част от залата за членство в младежката секция към Съюза.

Деканът на Геодезическия факултет на УАСГ – проф. д-р инж. Борислав Маринов, поднесе поздравителен адрес от своите колеги преподаватели, от служителите и  студентите на Геодезическия факултет към организаторите на семинара и участниците в него. Той информира присъстващите за бъдещи важни и неотложни икономически и стопански проблеми, за решенията на които важна роля има именно геодезическата общност.

Изнесени бяха следните доклади :

  1. Европейският проект “GeoSkills+” , или защо трябва да популяризираме геодезията сред обществото, ас. д-р инж. Аспарух Камбуров;
  2. Кадастралната карта и кадастралните регистри – продукт на реформата в кадастъра и ролята на правото в тяхното създаване и поддържане, Красимир Гебрев;
  3. Професията „геодезист” в професионалните гимназии, Ан-Мари Георгиева и Стефан Пеев, ученици от СГСАГ;
  4. Портативен хидрографски измерватвелен комплекс с радиоуправляем носител, доц. д-р инж. Тодор Костадинов.

Ас. д-р инж. А.Камбуров запозна присъстващите с европейската програма „GeoSkills+”, с необходимостта за популяризиране на геодезията; отправи няколко покани към присъстващите, сред които Европейска нощ на музеите и международната седмица – FIG Working Week.

Юристът К. Гебрев, главен секретар на АГКК, информира аудиторията за бъдещите реформи в кадастъра, с периодите от развитието му и предстоящите промени  в нормативната уредба, както и с ролята на правото в геодезическата дейност.

Учениците от СГСАГ „Христо Ботев”, представиха свой проект относно това, което се изучава в професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия и бъдещото развитие за завършилите професионални гимназии.

Доц. д-р инж. Т. Костадинов представи на присъстващите най-новата българска портативна хидрографска система, базирана на радиоуправляем надводен носител, предназначен за измервания в акватории.

Младежите се разделиха с пожелание за нови срещи.

Вашият коментар