VII МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 2017

На 18 май 2017г. от 16.00 ч. в зала 120 в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VII младежки семинар по геодезия,  организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС).

В залата присъстваха ученици от Софийската професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев“, студенти от УАСГ, преподаватели, ветерани на геодезическата професия.

Събитието бе водено от доц. д-р инж. Иван Кучнев – Зам. декан на Геодезическия факултет на УАСГ и член на УС на СГЗБ.

Приветствия към присъстващите бяха поднесени от проф. д-р инж. Елена Пенева – Декан на геодезическия факултет и д-р инж. Иван Калчев – Председател на СГЗБ.

Изнесени бяха четири доклада :

  1. „За живота и делото на академик Владимир Христов“ – полк. доц. д-р инж. Илия  Йовев, Клуб Топограф „Акад. Вл. Христов“;
  2. „Зоната! – геотехнологични приключения в Софийския фестивал на науката 2017“ – Ас. д-р инж. Аспарух Камбуров
  3. Специалността “ГЕОДЕЗИЯ“ в Софийската гимназия по строителство, архитектура и геодезия.“ – Елена – Мария Стойчева и Васил Димитров от СГСАГ;
  4. „Съвременни ЕСРИ решения за нуждите на геодезията.“ – Ива Янкова и Златослав Марчев от ЕСРИ България

Председателят на Младежката секция към СГЗБ д-р инж. Кирил Стоянов покани младежите да се присъединят към секцията и да участват и в бъще в мероприятията на Съюза.

 

От организаторите.

Вашият коментар