ФОТОКОНКУРС 2021

Жури в състав

Председател: гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска
и членове:
  1. доц. д-р инж. Борислав Александров
  2. инж. Стоян Стоянов
  3. инж. Ивайло Александров
  4. инж. Мария Димиева
  5. инж. Иванка Колева
разгледа и обсъди 54 творби, постъпили за фотоконкурса през 2021г.
За победители бяха определени следните участници със съответните фототворби и присъдени награди:

ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

Мартин Берданков
  l място
Мартин Берданков 
„Зимен изгрев над линиите“
  ll място
Милена Генева
„Фарът“

 

  lll място
Милена Динкова 
„Сканиране на Врачански карст“

 

  lV място
Катрин Славчева 
„Магията на природата“
  lV място
Богдан Проданов
„Остров Св. Анастасия – контролни точки има и под водата“

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОТО КОНКУРСА 2021 И ТЕХНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

0
са участниците в конкурса
0
са представените фотоси
АНТОН ТОДОРОВ
БОГДАН ПРОДАНОВ
ГЕОРГИ КЪРПАНОВ
ЕЛИЯ СТОЯНОВА
ИВАН МАРИНСКИ
КАТЕРИНА ИВАНОВА
КАТРИН СЛАВЧЕВА
МАРТИН БЕРДАНКОВ
МИЛА АТАНАСОВА-ЗЛАТАРЕВА
МИЛЕНА ГЕНЕВА
МИЛЕНА ДИНКОВА
МИРОСЛАВ АТАНАСОВ
НАТАЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА
ПАВЛИНА МИЛУШЕВА
РАДОСТ ДЖЕНКОВА
СТОЙЧО СУЛИНАДЖИЕВ
ТИХОМИР ТОДОРОВ
ХРИСТО ХРИСТОВ