Мнение на СГЗБ за случващото се в областта на Кадастъра

По повод на появилата се информация за проведена първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на областните служби „Земеделие“ (официалната информация от МРРБ прочетете тук) и получилите публичност изказвания на Министъра на МРРБ  (в-к Капитал, в-к Стандарт) ръководството на СГЗБ изказва своето мнение в предварително подготвена статия „ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ Е СЛУЧВАЩОТО СЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ?„.

Заключението на статията е следното:

В отговор на така демонстрираната самодостатъчност и в същото време управленческа немощ от страна на държавната администрация геодезическите организации от неправителствения сектор трябва ясно да заявим несъгласието си с определяната ни роля на „лаещите“ в притчата за кервана!

Ние не искаме да носим професионалната отговорност за последствията от изпълнението на политически директиви без отчитане на технически аргументи и принципи! Обществото трябва да знае предварително последствията и кой носи вината за предстоящите проблеми след „ускореното“ създаване на кадастрални карти при изпълнението на поредната политическа поръчка.

С цялото ни уважение към всяка професия крайно време е да отстояваме тезата, че професионалисти и експерти трябва да се заемат с визията и управлението на технократски области като кадастъра и геодезия, а икономистите, географите и юристите да се занимават с дейности в тяхната сфера на компетентност!

В тази посока са и положените усилия за изработване на визията за основните насоки за развитието на геодезията, картографията и кадастъра в България, приета като обобщаващ документ от Първия геодезически събор, проведен на 06 февруари 2016г. С подписването на този документ геодезическите организации заявиха позицията на професионалната ни общност относно бъдещето на геодезията, картографията и кадастъра, сега остава политическото и техническо ръководство на администрацията да ги чуе, осмисли и намери воля да ги използва при формирането на държавната секторна политика!

Целият текст на статията ще бъде публикуван в следващият брой на списание „Геодезия, картография и земеустройство“, като можете да го прочетете и тук: ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ Е СЛУЧВАЩОТО СЕ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В БЪЛГАРИЯ?

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ

Вашият коментар