НАЦИОНАЛНОТО СЪВЕЩАНИЕ ПО ФОТОГРАМЕТРИЯ

Традиционното годишно национално съвещание, организирано от секция „Фотограметрия и дистанционни изследвания” към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), тази година се състоя на 3 юли в Парк Хотел Витоша – София с участието на 30 професионалисти, а основната тема бе „Интегриране на разнородни пространствени данни, базирани на фотограметрични технологии”.

Традиция е някоя от фирмите в страната, които имат за предмет на дейност фотограметрията, да бъде домакин на срещата. Досега тази чест са имали Геопланпроект, ГИС-София, Геокад93, Еуросенс-България, а сега беше Метрисис.

Проф. Пламен Малджански, след като откри съвещанието, направи презентация на тема „Лазерното сканиране – съвременна високотехнологична технология за позиционно определяне на точки”. Бяха разгледани техническите характеристики на специалната апаратура, областите на прилагане и предимствата на технологията.

Проф. Борислав Маринов отправи официално приветствие от името на колегите от УАСГ, а също така направи преглед на съвременните технически средства във фотограметрията, обработването на данните и свързаната с тях нормативна уредба.

Д-р инж. Иван Калчев направи преглед на историята на СГЗБ и представи програмата за дейността на Съюза за периода 2014-2017 г., а също така заяви амбициите на ръководството на СГЗБ да работи за обединяването на геодезическата колегия. „Геодезията в служба на обществото” е мотото, около което се обединява новото ръководство, в състав д-р инж. Иван Калчев, председател; доц. д-р инж. Тодор Костадинов, заместник председател; д-р инж. Кирил Стоянов, заместник председател; инж. Иван Андреев, заместник председател; инж. Иванка Колева, секретар. Презентацията на д-р инж. Калчев продължи с представянето на работния график, бюджета, мерките за организационното укрепване на Съюза, съдържащи предложения, политика в защита на професионалните интереси на геодезистите, както и програмата за научно-техническите мероприятия на СГЗБ за 2014 г.

Posted in:

Вашият коментар