22 международен симпозиум на геодезистите

ПРОВЕДЕ СЕ 22-ЯТ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ

Участниците отчетоха развитието на технологиите и тяхнотовъздействие върху образованието и професионалната практика в областта.

Бяха отбелязани многообразното приложение на геодезията, фотограметрията, лазерното сканиране, радиоинтерферометрията, картографията, кадастъра, GNSS и GIS в различни области на науката и практиката – за устройството на териториите, за изграждане на инженерни обекти и комплекси от тях, на инфраструктурата, за изследване на опасните геодинамични процеси, както и други проблеми и широкия спектър от задачи, които те решават.

В тази връзка симпозиумът препоръча работите в тази насока да продължат, като обхватът им се разширява, а резултатите от тях да бъдат представяни и обсъждани на национални, европейски и международни форуми, съобщи за citybuild.bg инж. Колева, секретар на организатора на форума – Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ).

Участниците в 22-я международен симпозиум на геодезистите отбелязаха безспорната полза и необходимост от непрекъснат взаимен обмен на знания, опит между учените и специалистите на всички нива, интегриране на млади специалисти и студенти, необходимост от правна хармонизация в областта на геодезията, фотограметрията, картографията, кадастъра, GNSS и GIS и свързаните с тях области, както и по-тясно регионално сътрудничество и по-специално в Европейския регион.

Вашият коментар