Доклад “Актуални проблеми на геодезията и кадастъра в България”

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ГЕОДЕЗИЯТА И КАДАСТЪРА В
БЪЛГАРИЯ – СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОТ „КАДАСТЪР 2014“ КЪМ „КАДАСТЪР 2034“
инж. Цветен Боев, д-р инж. Кирил Стоянов, д-р инж. Иван Калчев – СГЗБ

натисни ТУК за целия доклад
Posted in:

Вашият коментар