Публикуван е брой 1-2’2024 на списание ГКЗ

Публикуван е електронния вариант на брой 1-2’2024 на списание “Геодезия, Картография, Земеустройство” – издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Последната книжка и архив с броевете на списанието от 2011г. до наши дни може да намерите на страницата на списанието на сайта на СГЗБ:
Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ