Национално съвещание по фотограметрични и дистанционни технологии 2023

Секция “Фотограметрия и дистанционни изследвания” на Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България организира традиционното Национално съвещание на тема “Развитие на фотограметричните технологии и дистанционни методи и тяхното приложение в практиката”. Съвещанието ще се проведе на 29.06.2023г. от 16:30 часа в Зала 4 на Националния дом на науката и техниката, ул. “Г.С.Раковски” № 108.

Организаторите на съвещанието канят всички заинтерсовани да присъстват на събитието.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ