инж. Маринели Данчева е избрана за представител на CLGE в инициативата Young Surveyors

Генералната асамблея на Съвета на европейските геодезисти (CLGE), проведена на 12-13 май 2023г. в гр. Орадеа (Румъния) избра инж. Маринели Данчева за ръководител на представителството на европейската организация в инициативата за младежка мрежа на геодезистите на Международната федерация на геодезистите (FIG Young Surveyors Network)! Заедно с нейният заместник Hamidreza Ostadabbas (Германия) тя също ще участва като представител на младите геодезисти в борда на CLGE. Официалното съобщение за това решение може да се намери на сайта на CLGE:
CLGE General Assembly Appoints Two Young Surveyor Representatives – Council of European Geodetic Surveyors

Кандидатурата на инж. Данчева беше подкрепена от ръководството на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) като български представител в CLGE! инж. Данчева е активен член на Съюза, като взима редовно участие с доклади в международния симпозиум, организиран ежегодно от СГЗБ. Ще припомним, че през 2019г. като студент в Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия тя спечели 8-ия конкурс за студенти на CLGE с дипломната си работа на тема „Research and Analysis of Horizontal Crustal Deformation for the Territory of Bulgaria Based on GNSS Data“ под ръкводството на доц. д-р инж. Юри Цановски.

https://www.clge.eu/2019/clge/results-of-the-clge-students-contest-2019

За мотивацията и ползите от нейното участие в конкурса самата тя разказва във видео материал в канала на CLGE на следния линк:

https://www.clge.eu/2023/clge/clge-young-surveyors-contest-2023-video-testimonial-marineli-dancheva

Ръководството на СГЗБ пожелава още много и значими успехи на инж. Данчева като представител на България в младежката геодезическа общност!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ