Публикуван е брой 5-6’2022г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

Брой 5-6’2022г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикуван в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ.

Достъп до изданието може да има всеки желаещ на следния адрес: https://geodesy-union.org/?page_id=1668.

От Редакционната колегия

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ