НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА ПРИЛАГАНЕ НА ГНСС ПРИ ИЗМЕРВАНИЯ В RTK РЕЖИМ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 17.01.2023г.

КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЛАСТТА НА ГЕОДЕЗИЯТА , КАРТОГРАФИЯТА И КАДАСТЪРА

ВКЛЮЧВАЩ СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ :

Съюза на геодезистите и земеустроителите в България

Национална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Камара на инженерите по геодезия

Асоциация на геодезическите фирми

Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия

ОРГАНИЗИРА

НАЦИОНАЛЕН СЕМИНАР НА ТЕМА:

ПРИЛАГАНЕ НА ГНСС ПРИ ИЗМЕРВАНИЯ В RTK РЕЖИМ ОТ СЕРТИФИЦИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ МРЕЖИ – ДИСКУСИЯ, ПРОБЛЕМИ, РЕШЕНИЯ.          

Семинарът ще се проведе на 17.01.2023г. в гр. София, ул. “Г.С.Раковски” № 108, Зала 3 на Националния дом на техниката (ФНТС).

Участие в семинара са потвърдили от АГКК, НИГГГ-БАН, ВГС, ГФ на УАСГ, 1ЙОКТО, ВЕКОМ-България, СОЛИТЕХ и ГЕОВАРА.

Програмата за провеждане на семинара е следната:

Участието в семинара е безплатно и ще може да се осъществи присъствено или он-лайн чрез следния адрез за платформата ZOOM:

https://us06web.zoom.us/j/89200597364?pwd=d1Q0T3F0M1doSFZVNDVoaXpMaWx1QT09

За семинарът е създадено Facebook събитие, чрез което всички желаещи ще могат да го проследят на живо на следния адрес:

https://fb.me/e/3dtI4n9Pk

От организаторите

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ