Обявени са резултатите от фотоконкурса на СГЗБ за 2022г.

Жури в състав

Председател: гл.ас. д-р инж. Надежда Ярловска
и членове:

  1. доц. д-р инж. Борислав Александров
  2. инж. Стоян Стоянов
  3. инж. Ивайло Александров
  4. инж. Иванка Колева

разгледа и обсъди творбите, постъпили за фотоконкурса през 2022г.

Победителите, получилите поощрителни награди, както и всички предложени за участие фотографии може да се видят на страницата на конкурса:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ