Младежки семинар “Европейско развитие и перспективи за младите геодезисти”

На 20 април 2015 г. в 16.30ч. , в зала 120 на Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/, се проведе младежки семинар на тема : „ Европейско развитие и перспективи за младите геодезисти”.

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ заедно с Федерация на научно-техническите съюзи организира събитието за пета поредна година. На семинара присъстваха членове от младежката организация на СГЗБ, преподаватели и студенти от УАСГ , ученици от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Христо Ботев”, водени от тяхната преподавателка инж. Боряна Марина и др.

Д-р инж. Кирил Стоянов, заместник-председател на СГЗБ, откри семинара и даде думата на председателят на СГЗБ, д-р инж. Иван Калчев, който поднесе поздравления към присъстващите на семинара и отправи покана към младежката част от залата за членство в младежката секция към Съюза.

Вашият коментар