НИГГГ–БАН и ЛТУ органират семинар  на тема “БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ (БЛС) И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА 4D МОНИТОРИНГ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ”

На 11 ноември, ПЕТЪК в НИГГГ-БАН, ет.1, зала 101, Начало 10.30 ч.

и

На 12 ноември, СЪБОТА в ЛТУ (сграда А), зала 506, Начало 10.30 ч.

Секция ГИС към НИГГГ–БАН и Клуб по ГИС към ЛТУ организират семинар на тема “БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТАТЕЛНИ СИСТЕМИ (БЛС) И СЪВРЕМЕННИ МЕТОДИ ЗА 4D МОНИТОРИНГ НА ЗЕМНАТА ПОВЪРХНОСТ”  за студенти, докторанти, учени и специалисти с интерес към дистанционните изследвания.

 На този семинар ще се представят:

●  Какви възможности предоставя близко-дистанционната фотограметрия чрез използване на безпилотни летателни системи

●  Какви са предимствата на метода за директно георефериране на изображения заснети с БЛС пред традиционните методи

●  Трудности и преимущества при използването на безпилотни летателни системи за набавяне на топографски данни с висока пространствена резолюция.

●  Каква точност и прецизност може да се постигне на цифровите топографски модели и тяхната приложимост за 4D мониторинг на земната повърхност

●  Ще има практическа демонстрация на живо за подготвяне и провеждане на фотограметрично засемане с БЛС на тестов район, както и обработката на заснетите изображения и измервания.

 Водещи на семинара:  Дейвис Динков, Атанас Китев, Десислава Христова

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ