Честване на 100-годишен юбилей на организираната геодезическа общност в България и поредно успешно издание на Международния симпозиум на СГЗБ – 02-04.11.2022г.

СГЗБ съвместно с партньорите си организира и проведе успешно поредния традиционен XXXII Международен симпозиум “Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области”.

Събитието започна на 02.11.2022г. с тържествено отбелязване на 1 век от началото на организираната геодезическа общност. На празника в Централния клуб на армията се събраха колеги от АГКК, ВГС, УАСГ, ФНТС, КИИП, КИГ, АГФ, ГИС-София и много корпоративни и индивидуални членове на СГЗБ. Председателят на СГЗБ изнесе кратка ретроспективна информация за историята на организацията, почетният председател на СГЗБ чл-кор. проф. д-р инж. Георги Милев също поднесе емоционално и съдържателно приветствие към прануващите колеги. Официалните гостите от партньорските институции и организации поднесоха своите привествия към събралите се колеги и доприносаха за достойното отбелязване на значимата годишнина в тържествената обстановка – инж. Виолета Коритарова, проф.д-р инж Славайко Господинов, инж. Златан Златанов и др. Ръководството на СГЗБ връчи юбилейни награди по случай празника на институциите и фирмите, партньори, както и на изтъкнати деятели на геодезическата общност. Тържествената обстановка беше украсена от прекрасните изпълнения на класическа музика на Мария-Десислава и на автентичен български фолклор на Лидия и Бисера.

Деловата работа на Симпозиумът започна с обръщения и кратки слова на представители на партньорите и съорганизатори на събитието – инж. Виолета Коритарова от АГКК, инж. Иван Деянов от КИИП, проф. Пимпирев от Българския Антарктически Институт.

Сесиите на Симпозиумът бяха запълнени с богата програма, предвиждаща общо 34 доклада, изнесени под хибридна форма – присъствено и онлайн. Всички доклади отразяваха значими и полезни постижения на колегите в широкия спектър на основните направления на Симпозиума и предизвикаха интереса на участниците. За поредна година приятелите на СГЗБ, работещи в чужбина, представиха техните постижения – проф. Бихтер Ерол от Техническия униерситет в Истанбул, инж. Симеон Каталиев от САЩ, Данаил Евтимов от Белгия и др.

Пълна информация за докладите и презентациите ще бъде предоставена на интернет страницата на симпозиума https://symp2022.geodesy-union.org/.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ