Фотоконкурс 2022 г.

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България за поредна година организира

ФОТОКОНКУРС 2022 – „СВЕТЪТ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА ГЕОДЕЗИСТА“

Участник в конкурса може да бъде всеки, свързан с геодезическата професия. Всяка снимка трябва да има заглавие, да е авторска, да не е участвала в друг конкурс и да не е публикувана в интернет пространството. Допуска се единствено допълнителна обработка за яркост и контраст. Всеки може да участва с до 3 (три) броя снимки в цифров вид (*.jpg, *.jpeg), подготвени за разпечатване във формат А5.
Изпращайте своите творби на адрес: office@geodesy-union.org до 15 ноември 2022 година включително.
Победителите ще бъдат отличени с грамота и парична награда. Отличените снимки ще бъдат публикувани на сайта на СГЗБ: https://geodesy-union.org и в съюзното списание „Геодезия, картография, замеустройство“.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ