Научно-технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив 2022

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/,  Регионалната организация на НТС и Дома на науката и техниката – гр. Пловдив възобновяват традицията за провеждане на специализирани семинари с техническа насоченост по време на есенния технически Пловдивски панаир.

Семинарът ще се проведе на 23.09.2022г. в Дома на науката и техниката, ул. „Гладстон” №1, зала №1 , гр. Пловдив, като регистрацията започва в 09:00 часа.

С покана за събитието с предвидената програма и участници можете да се запознаете в следния документ:

Организаторите канят всички колеги и заинтересовани лица да посетят събитието.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ