Международните организации възобновяват присъствените събития през 2022г.

Международната федерация на геодезистите (FIG), Международната асоциация по фотограметрия и дистанционни методи (ISPRS) и Европейския съвет на геодезисти (CLGE), в които представител за България е СГЗБ, обявиха възобновяване на присъствените международни събития, организирани от тях.

CLGE обяви провеждането на Генерална асемблея на 13-14 май 2022г. в Скопие, Република Северна Македония. Официалните сесии ще бъдат предхождани от Регионален семинар на тема “Нови технологии и добри практики в геодезията”, който ще се проведе на 12 май 2022г. Повече информация и регистрация за участие в събитията ще може да се намери на следната връзка:

https://www.clge.eu/event/clge-general-assembly-skopje-mk-13-14-may-2022#2022-05-13


ISPRS организира Генерална асамблея и XXIV конгрес в Ница, Франция от 6 до 11 юни 2022г. Събитието е предвидено да се проведе в хибридна форма – с присъствено и онлайн участие. Повече информация и регистрация за събитието може да се намери на следната връзка:

https://www.isprs2022-nice.com/


След две години без възможности за осъществяване на събития със срещи на живо FIG обяви намеренията си за организиране на XXVII конгрес на FIG във Варшава, Полша от 11 до 15 септември 2022г.

Повече информация и регистрация за участие в конгреса може да се намери на следната връзка:

registration for the FIG Congress has opened

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ