НОВА БАНКОВА СМЕТКА НА СГЗБ

Уважаеми членове, спонсори, абонати и приятели на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България,

Уведомяваме Ви, че с решение на заседание на Управителния съвет на СГЗБ е открита нова банкова сметка в лева за обслужване на разплащанията към и от Съюза.

Новата сметка е BG14UBBS80021029388450, BIC UBBSBGSF в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД.

Моля при необходимост от банкови разплащания да използвате новата сметка.

От ръководството

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ