Подписан е меморандум за сътрудничество между професионални организации и образователни институции в областта на геодезията, картографията и кадастъра

Съгласно решение от общо среща, проведена на 26.01.2022г. и заседание от 03.02.2022г. представители на ръководствата на следните организации и институции:

  1. Съюза на геодезистите и земеустроителите в България
  2. Национална професионална секция „Геодезия и приложна геодезия“ в Камара на инженерите в инвестиционното проектиране
  3. Камара на инженерите по геодезия
  4. Асоциация на геодезическите фирми
  5. Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия

приеха и подписаха меморандум за сътрудничество, с който се учредява координационен съвет на представителите:

С официалното приемането на Меморандума за сътрудничество и регламента за работата на Координационния съвет се реализира окончателно заявеното намерение за консолидиране на организациите в геодезическата професионална общност. Меморандумът е отворен за включване на други организации, които приемат целите му.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ