КУРСЪТ ПО КАДАСТЪР НА 23-24.10.2021Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЦЯЛО ОН-ЛАЙН

С допълнение към Заповед № РД-01-748 от 02.09.2021 г., на Министъра на здравеопазването, от 00:00 ч. на 21.10.2021 г., се въвеждат нови противоепидемични мерки на територията на Република България, част от които предвиждат:

“2. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, симпозиуми, обучения, конкурси, изпити и други мероприятия с такъв характер“;

“15. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия за възрастни в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи.

Тези мерки налагат промяна на формата за провеждане на курса за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър по изискванията на чл. 20 (4) от ЗКИР, организиран в гр. Русе на 23-24.10.2021г. Вместо предвидената комбинирана форма на присъствено и он-лайн обучение курсът ще се проведе изцяло он-лайн в реално време.

Всички заявили участие в курса правоспособни лица по кадастър ще получат по електронна поща връзки за достъп до платформата за видео конферентни събития ZOOM, като са предвидени следните сесии:

  1. На 22.10.2021г. между 14:00 и 17:00 часа може да се използва връзката за тестване на настройките на устройствата, от които обучаваните ще вземат участие в курса;
  2. На 23 и 24.10.2021г. от 08:00 часа ще бъдат достъпни връзките за провеждане на обучението, което ще се проведе по предварително обявената и одобрена от АГКК учебна програма.
  3. Обучението ще се проведе от 08:30 до 17:30 по 8 академични часа в рамките на събота и неделя (23 и 24.10.2021г.) с един час обедна почивка между 12:30 и 13:30 часа.

От името на организаторите поднасяме извинения за спешно наложеното решение за промяна в предварителните планове за провеждане на курса. Здравето винаги е с приоритет! Бъдете здрави!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ