XXXI Международен симпозиум на СГЗБ 2021г.

Уважаеми колеги,

Традиционният XXXI Международен симпозиум на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България „СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКТИКА В ГЕОДЕЗИЯТА И СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ОБЛАСТИ“ със специална сесия за млади учени, специалисти и студенти и изложба тази година ще се проведе в София на 04 – 05 ноември 2021 г.

Поради продължаващата ситуация се предвижда сесиите на симпозиума да се провеждат в хибридна форма на участие – присъствено и онлайн.

Желаещите да участват с доклад могат да се регистрарат и изпратят доклада си в срок до 25.10.2021 г. Допуска се заявка за участие с доклад чрез он-лайн презентация или изпращане на видео запис с презентация. За участие без доклад регистрацията е желателно да се извърши в срок до 30.09.2021 г.

Повече информация за събитието и форма за регистрация може да се намери на инернет страницата на симпозиума: http://sym2021.geodesy-union.org/.

Нека продължим заедно традицията и да се възползваме отново от възможността да обменим идеи, опит и знания от геодезическата наука и практика!

От организациония комитет

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ