Междинни резултати от анкетата за курсове за повишаване на квалификацията на правоспособните лица по кадастър

На 24.02.2021г. СГЗБ стартира анкета относно курсове за поддържане и повишаване на квалификацията, въведени като задължение на правоспособни лица по кадастъра с последните изменения на Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) от 4 юни 2019 г. (в сила от 22 август 2019 г.).

Всички заинтересовани могат да проследят междинните резултати от анкетата на следната връзка:

https://eu.jotform.com/report/21057330540103827

От ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ