Семинар на тема: „Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното приложение в практиката“

Секция „Фотограметрия и Дистанционни  изследвания” към  Съюза на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/, 

ще проведе традиционния семинар на тема:

„Развитие на фотограметричните технологии и дистанционните методи и тяхното приложение в практиката“
Любезен домакин и съорганизатор ще бъде Институт за космически изследвания и технологии  – БАН.
Събитието ще се проведе на 8 юли 2020 год., Ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 1, зала 309, от 15:00 часа.
Приканваме Ви да вземете участие в семинара, споделяйки Вашите постижения в областта!
Очакваме да изпратите темата на презентацията си до 17 юни 2020год., когато ще изготвим програмата.

Очакваме също нови предложения и идеи, касаещи дейността на секция ФДИ и националното съвещание.

Моля да разпространите поканата между колеги.

С уважение: Ваня Колева, секретар СГЗБ
0889731838

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ