Заслужена награда

Уважаеми колеги, нашата общност има повод за гордост!

Съветът на европейските геодезисти (CLGE), в сътрудничество с  Европейската  ГНСС агенция (GSA), ежегодно проежда конкурс за студенти от всички европейски държави, като академична част от състезанието е ограничена за бакалаври и магистри по геодезия и свързаните с нея науки. Участниците са разделени в  категориите: Геодезия и топография; Галилео, ЕГНОС, Коперник; ГИС и Картография; Кадастър.

Победител в осмото издание на  CLGE за текущата академична 2018-2019 година, в категорията Геодезия и топография, е инж. Маринели Данчева с темата “Research and Analysis of Horizontal Crustal Deformation for the Territory of Bulgaria based on GNSS data”, което е и тема на нейната дипломна работа. Инж. Данчева е дипломант на доцент Юри Цановски и е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 2018 година. Наградите на победителите бяха връчени на церемония по време на ИНТЕРГЕО – 2019 в   Щутгарт.

Поздравления за преподавателите от геодезическия факултет на УАСГ и специално на доц. Цановски, за семейството на младата ни колежка.

Да е честита наградата Ви, Маринели! Бъдете здрава и все така неуморна, бъдете пример за  бъдещите ни колеги!
https://www.clge.eu/wp-content/uploads/2019/11/CLGE_Students-Contest-2019.pdf
Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ