Документи за извънредното общо събрание на СГЗБ – 18.04.2019

Ръководството на СГЗБ публикува за предварително обсъждане на сайта на Съюза следните документи, които ще се разглеждат на извънредното Общо събрание, насрочено за 18.04.2019г.:

  1. Проект за изменение на Устава на СГЗБ
  2. Мотиви към проекта за изменение на Устава на СГЗБ
  3. Кодекс за професионалните квалификации на геодезистите в кадастъра (документ на Европейския комитет на геодезистите – CLGE) – българска и английска версия
  4. Кодекс за поведение на европейските геодезисти (документ на Европейския комитет на геодезистите – CLGE) – българска и английска версия

Очакваме Вашите мнения и предложения по предложените текстове на документи!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ