Анкета на геодезическите НПО за тръговете на АГКК

Ръководителите на Секция ГПГ в КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ организират допитване до колегията относно обявените обществени поръчка от АГКК за съдаване на ГММП и КККР.

Всички заинтересовани могат да попълнят анкета за обобщаване на мнения в следната форма:

Резултатите от анкетата до момента можете да прегледате в следната форма:

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ