Тържествено отбелязване на Световния ден на геодезиста

Уважаеми колеги,

На 21 март 2018г. традиционно Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) организира тържество по случай международния ден на геодезиста. От тази година за първи път деня се отбелязва като Световен (Глобален) ден на геодезиста по съвместна инициатива на международните организации, в които СГЗБ членува – европейската CLGE (The Council of European Geodetic Surveyors) и международната FIG (International Federation of Surveyors).

Видео обръщение на Президента на CLGE Морис Барбиери беше разпространено чрез Facebook:

Честването се проведе от 18:00 часа в Зала 4 на Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108, Етаж 2.

На тържеството присъстваха инж. Валентин Йовев – зам. министър на МРРБ, инж. Михаил Киров – изпълнителен директор на АГКК, Емилия Ангелова – гл. секретар на АГКК, чл.кор.проф. д-р инж. Георги Милев – почетния председател на СГЗБ, инж. Милен Димиев – Председател на КИГ, представители на Геодезическия факултет на УАСГ, Шуменски Университет, фирми и геодезисти – над 100 човека.

инж. Валентин Йовев поднесе привествие към приъстващите и ги поздрави за Първия световен празник на геодезиста. Специално привествие по случай празника бе получено от Председателя на Федерацията на научно-техническите съюзи.

Почетния член на СГЗБ проф. дтн инж. Георги Вълев представи есе за живота и делото на Carl Ritter fon Gegha. Презентацията на проф. Вълев можете да видите тук.

доц. д-р инж. Венета Коцева представи новите монографии в областта на геодезията „Основи, системи и технологии в инженерната геодезия“ и „Проектиране и приложение на устройствените и на генералните планове“ – издания на СГЗБ с автори чл.-кор. проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф. д-р инж. Иво Милев. Презентацията на доц. Коцева можете да видите тук.

Представители на ЕСРИ България показаха ЕСРИ ГИС решения за нуждите на геодезията. Тяхната презентация можете да видите тук.

Тържеството приключи с музикален поздрав в изпълнение на младата талантлива пианистка Мария-Десислава Стойчева, с което се придаде особен финес на празника.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ