Обсъждане на нови Указания за ГММП чрез ГНСС

Уважаеми колеги,

От АГКК се получи покана за обсъждане на проект за нови УКАЗАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ МРЕЖИ С МЕСТНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГЛОБАЛНИ НАВИГАЦИОННИ СПЪТНИКОВИ СИСТЕМИ.

Такова обсъждане беше проведено на 05.02.2018г., на което присъстваха ръководителите на СГЗБ, КИГ и АГФ. Писмено становище беше представено само от страна на СГЗБ.

В резултат от обсъждането днес (09.02.2018г.) бе предложена редактирана версия на проекта за Указания, в която една част от предложенията на СГЗБ са отразени, други от предложенията са останали без последствие.

Считаме, че темата засяга всички колеги особено като се има предвид официално заявеното намерение на АГКК да възлага проектирането и изработването на ГММП отделно от възлагането на КККР.

За това публикуваме за сведение и мнение следните документи:

  1. Проект за указания за ГММП с ГНСС
  2. Приложения към проекта за указания за ГММП с ГНСС
  3. Становище на СГЗБ за проект за Указания за ГММП с ГНСС
  4. Мнение на К. Костадинов по Указания за ГММП
  5. Редактиран вариант на проект за указания след проведеното обсъждане

В текста на становището на СГЗБ с червен цвят са отбелязани предложенията, които не са отразени в редактирания вариант на проекта за указания.

Доц. Костадин Костадинов добави мнение по предложения проект за Указания.

В писмо от АГКК се упоменава и следното пояснение: „Надявам се до понеделник (12 февр.) до края на деня да ни изпратите становището си. Потвърждаваме намерението ни тези указания да са временни и моля след понеделник да ги разгледате отново, но вече като текст за бъдеща наредба, който да бъде обсъден от такава гледна точка и от организациите, които представлявате. При готовност от ваша страна, ще направим ново съвместно обсъждане, но вече на проект на НАРЕДБА.“

В тази връзка е добре, ако всеки желаещ сподели своите мнения, забележки и предложения преди посочената дата. След нея предложенията ще се отнасят към бъдеща Наредба.

От ръководството на СГЗБ

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ