Публикуван е брой 1-2’2017 на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

На интернет страницата на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България е публикуван електронния вариант на брой 1-2’2017 на списание „Геодезия, картография и земеустройство“.

Броят е достъпен от страницата „Печатни издания“ на сайта на следния адрес: https://geodesy-union.org/?page_id=69

 

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ