СГЗБ обявява фотоконкурс 2017 на тема „Геодезическите дейности в обектива“

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България обявява

 ФОТОКОНКУРС 2017 на тема: „Геодезическите дейности в обектива“.

Участник в конкурса може да бъде всеки, свързан с професията.  Краен срок за изпращане на снимките е 01 октомври 2017 г. на e–mail : office@geodesy-union.org и koleva_i@geodesy-union.org; Участникът попълва формуляр.

Всяка снимка трябва да има заглавие, да е авторска, да не е участвала в друг конкурс и да не е публикувана в Интернет пространството. Допускат се единствено допълнителни обработки за яркост и контраст на снимката.  Няма да се приемат фотоколажи, снимки, съдържащи надписи и дати. Всеки може да участва с 3 (три)  броя снимки в цифров вид (JPG формат), форматирани за разпечатване във формат А5.

Класирането ще бъде обявено по време на традиционния XXVII Международен симпозиум на 9-10 ноември 2017 г., когато ще бъде направена и изложба.

Победителите ще бъдат отличени с грамота и награда. Подбрани снимки ще бъдат публикувани на интернет страницата на СГЗБ и в съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“.

За справка и потвърждение, че подадените за конкурса материали са получени: – 0889731838, Колева

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ