СГЗБ подема инициатива за именоване на улица на акад. Владимир Христов

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) подема инициатива за преименуване на ул. „Мусала“ в кв. Павлово, гр. София на името на академик Владимир Кирилов Христов. Конкретен повод за тази инициатива е  факта, че на 5 /18/ декември 2017 година ще се навършват 115 години от рождението на големия български учен и геодезист.

Идеята за именуване на улица на името на акад. Владимир Христов е на инж. Васил Станев – студент на академика и дългогодишен преподавател по геодезия и картография в Строителния техникум „Христо Ботев“, гр. София (сега Софийска гимназия по архитектура, строителство и геодезия). Предложението е подето от полк. доц. д-р инж. Илия Йовев от Клуб топографи „Акад. Владимир Христов“ към Столичния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР), който обединява бивши офицери, старшини и военни служители от системата на Военногеографската служба на Българската армия. Инициативата е съгласувана с наследниците на акад. Христов и се подкрепя от следните държавни, научни, образователни и професионални геодезически организации:

  1. Агенция по геодезия, картография и кадастър към Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
  2. Департамент по Геодезия към Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География, Българска академия на науките;
  3. Геодезически факултет на Университет по архитектура, строителство и геодезия, София;
  4. Съюз на геодезистите и земеустроителите в България;
  5. Камара на инженерите по геодезия;
  6. Секция по геодезия към Камара на инженерите в инвестиционното проектиране;
  7. Асоциация на геодезическите фирми.

Пълният текст на предложението може да прочетете тук.

Призоваваме всички колеги да подкрепят тази инициатива за да отдадем заслужената почит към делото и живота на акад. Христов.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ