Университета в Щутгард организира 56-та Фотограметрична седмица, 2017

СГЗБ информира всички заинтересовани за получена покана за предстоящата 56-та Фотограметрична седмица, организирана от Института по фотограметрия в Щутгардския университет на 11-15 септември 2017г. Инофмрацията е разпространена официално от проф. д-р инж. Уве Сьоргел (Uwe Sörgel).

Организираната през две години Фотограметрична седмица (PhoWo) е инициирана от Карл Пулфрих (Carl Pulfrich) като „ваканционен курс по фотограметрия“ през 1909; от 1973 се провежда в Щутгардския университет. През годините дистанционните методи и геоинформатиката заедно с фотограметрията са основна област на интерес на тази конференция. Днес Фотограметричната седмица е международно утвърдено събитие като семинар за повишаване на квалификацията и платформа за обняма на опит.

Докладите ще бъдат фокусирани върху тенденциите и постиженията в следните области:

  • Сензори и събиране на данни
  • Фотограметрия, Компюрно виждане и Дистанционни методи
  • Геоинформатика

Презентациите ще бъдат представени на английски език. Ще бъде осигурено достатъчно време за дискусии. Програмата ще бъде допълнена с демонстрации и коментари на практически примери в следобедните часове. Полезните събития ще предложат достатъчно възможности за лични контакти.

В допълнение Института по фотограметрия (ifp) ще проведе лекция за „Дистанционните методи – от основите до напредналите методи“ (Remote Sensing – From Basics to Advanced Methods) на  10.септември 2017. Ще се обърне внимание на фундаментите на оптичните и радарните образни сензори (SAR) и ще се подчерта ролята на SAR интерферометрията и модерните методи за класификация на земното покритие.

Повече информация за програмата на събитието можете да прочетете в следната брошура – PhowoProgram2017.

На интернет страницата на събитието можете да получавата актуална информация.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ