Документи за провеждане на Общо събрание на СГЗБ (27.04.2017г.)

Във връзка с подготовката на Общо събрание на СГЗБ (XI конгрес), което ще се проведе на 27.04.2017г. (10:00 часа) в Дома на техниката (ул. Г.С.Раковски № 108) на страницата За СГЗБ/Документи от интернет сайта на Съюза са публикувани следните документи:

  1. Отчет пред ОС на СГЗБ – XI конгрес 2017
  2. Проект за Устав на СГЗБ – 2017
  3. Мотиви към предложенията за изменение на Устава на СГЗБ – 2017

Желателно е делегатите на Общото събрание и всички членове на СГЗБ да се запознаят с публикуваните документи за предварително формиране на мнения и предложения и по-ефективното провеждане на заседанието.

От ръководството.

 

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ