Новини

 • Публикуван е новият брой 3-4’2016 на съюзното списание ГКЗ

  Излезе от печат новият брой 3-4’2016 на списанието „Геодезия, Картография и Земеустройство“ (ГКЗ), издавано от Съюза на геодезистите и земеустроителите в България. Електронното издание на списанието ГКЗ можете да намерите тук. Абонатите на книжното издание на списанието ще го получат своевременно по поща. Използвам случая да поздравя и благодаря на членовете екипа на редакционната колегия, които […]

 • Покана от АГКК за индикативни оферти за отстраняване на явни фактически грешки

  АГКК поиска официално от геодезическите професионални организации индикативни оферти за геодезически дейности за отстраняване на явни фактически грешки в неурбанизираната територия и контрол на коригираните цифрови данни. В поканата АГКК съобщава, че е директен бенефициент по Оперативна програма „Добро управление“, Приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“, Процедура BG05SFOP001-1.002 за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ с […]

 • Фотоконкурс „Геодезистите снимат“

  Уважаеми колеги, Напомняме Ви, че можете да участвате във фотоконкурса „Геодезистите снимат“, организиран от Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България. Класирането ще бъде обявено на 3-4 ноември на XXVI Международен симпозиум. Крайния срок за изпращане на Вашите предложения е  до 1 октомври 2016 г.  Моля използвайте приложения формуляр за заявяване на Вашето участие: Формуляр […]

 • Предварителна програма за XXVI Международен симпозиум на СГЗБ

  Организационният комитет на XXVI Международен симпозиум на СГЗБ подготви предварителна програма за провеждане на събитието. За авторите на доклади може да се използва електронната форма за регистрация за участие в симпозиума (изисква регистрация)! Повече подробности можете да намерите на страницата на XXVI Международен симпозиум на СГЗБ.

 • Работна седмица на FIG 2017 в Хелзинки

  Международната федерация на геодезистите FIG организира поредната работна седмица под общото мото „Да измерим утрешния свят – от дигитализацията към добавена реалност“. Събитието ще се състои от 29 май до 2 юни 2017 година в столицата на Финландия – Хелзинки. Свидетели сме на разработването на водещи технологии и услуги, които не само описват видимия свят […]

 • Мнението на ръководството на СГЗБ по приетия ЗИД на ЗКИР е публикувано в „Строителство имоти“

  В брой 26 (1150) 18 – 24 юли 2016 г. на електронното издание „Строителство имоти“ е публикувана статията „Държавна политика ли е случващото се в областта на геодезията и кадастъра в България?“. С това мнението на ръководството на СГЗБ по приетия Закон за изменение и допълнение на ЗКИР има шанс да получи по-широк отзвук. Публикацията на сайта на […]

 • Регионална геодезическа среща в Хасково 2016

    Уважаеми колеги, Имаме удоволствието да Ви съобщим, че Асоциация на геодезическите фирми заедно (АГФ) съвместно със Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) към Федерация на научно-техническите съюзи организират поредица от семинари – геодезически срещи в различни градове в страната. Първата организирана Геодезическа среща ще се проведе на 21.07.2016 г. от 9.30 ч. […]

 • Народното събрание прие ЗИД на ЗКИР

  Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър бе приет на второ четене от Народното събрание на 07.07.2016г. Подробна информация за законопроекта можете да видите на следния линк към сайта на Народното събрание. Законопроектът беше приет така, както беше внесен от Министерски съвет по предложение на МРРБ (АГКК) въпреки отправените забележки […]

 • СГЗБ организира фотоконкурс

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България обявява ФОТОКОНКУРС 2016г. на тема: „Геодезистите снимат“! Участник в конкурса може да бъде всеки. Краен срок за изпращане на снимките е 01 октомври 2016г. на e-mail : office@geodesy-union.org. Подбрани снимки ще бъдат публикувани на интернет страницата на СГЗБ : https://geodesy-union.org/ и в съюзното списание „Геодезия, картография, земеустройство“. Класирането […]

 • Мнение на СГЗБ за случващото се в областта на Кадастъра

  По повод на появилата се информация за проведена първа национална съвместна среща на екипите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на областните служби „Земеделие“ (официалната информация от МРРБ прочетете тук) и получилите публичност изказвания на Министъра на МРРБ  (в-к Капитал, в-к Стандарт) ръководството на СГЗБ изказва своето мнение в предварително подготвена статия „ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА ЛИ […]

 • Удължени срокове за участие в XXVI Международен симпозиум на СГЗБ 2016

  В ход е подготовката на XXVI Международен симпозиум организиран от СГЗБ. За повече информация вижте страницата Събития.   Международен симпозиум 2016 Информираме Ви, че сроковете за участие в симпозиума са удължени както следва: – представяне на заявки за участие с резюмета на доклади – до 30 юни; – представяне на доклади и постери – до […]

 • Решения за Националното съвещание за геодезическите референтните системи в България

  На 09.06.2016г. в зала 2 на Дома на техниката на ул. „Г.С.Раковски“ № 108 се състоя работна среща на инициаторите за провеждане на Национално съвещание на тема „Реализациите на Европейските геодезически референтни системи в България и свързаните с тях основни геодезически мрежи и нормативна уредба“. В работната среща взеха участие следните лица: д-р инж. Иван […]