Новини

 • СГЗБ получи указания за приложение на регламента за защита на лични данни от КЗЛД

  На 26.02.2018г. от името на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ), като неправителствена професионална организация в областта на геодезията, картографията и кадастъра от името на всички правоспособни лица да извършват дейности по кадастъра съгласно чл. 16 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) отправи писмено искане към Комисията за защита на личните данни […]

 • Публикуван е брой 1-2’2018 на списание ГКЗ

  Подготвена е за печат книжка 1-2’2018 на списание „Геодезия, картография, земеустройство“, издание на СГЗБ. Всички абонати на печатното издание ще получат книжките си през юни 2018г. Архивни броеве на списанието можете да прегледате на страницата Печатни издания. Електронното издание на списанието ГКЗ 1-2’2018 можете да прегледате тук. Напомняме на заинтересованите, че с решение на Управителния съвет на […]

 • РИМИ И ФОРМУЛИ – книги за поета Кирил Христов и геодезиста акад. Владимир Христов

    На 14 юни 2018г. (четвъртък) от 17:00 часа в Зала 4 на Дома на науката и техниката, ул. „Г.С.Раковски“ № 108 в гр. София ще се състои премиерата на книгата „Рими и формули“ с автор Невена Христова. Книгата се състои от две части, озаглавени „Кирил Христов Бащата“ и „Владимир Христов Синът“ посветени на признатия […]

 • Принципни предложения на СГЗБ относно обществените поръчки в АГКК

  Уважаеми колеги, По повод създалата се патова ситуация с условията за възлагане на обществени поръчки от АГКК за геодезически и кадастрални дейности се проведоха поредица срещи и дискусии между ръководителите на геодезическите неправителствени професионални организации – АГФ, КИГ, Секция ГПГ в КИИП и СГЗБ. Оценката за ситуацията като „патова“ бе дефинирана от Главния секретар на […]

 • Реакция на колегията относно поръчки на АГКК за ГММП и КККР

  В проведената анкета, организирана от ръководствата на Секция ГПГ – КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ, участие взеха 38 колеги. Получиха се следните обобщени мнения: На въпроса „Какво е мнението Ви по условията в обявените обществени поръчки на АГКК за създаване на ГММП и КККР?“ 26 или 68.4% от попълнилите анкетата са отговорили, че „Условията не […]

 • Младежки семинар 2018г.

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България, съвместно с Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия организират ежегодния младежки семинар, който ще се проведе от 14:00 часа на 24.04.2018г. (вторник) в зала 120 на сградата на Ректората на УАСГ. Програма за провеждане на събитието можете да намерите тук: ПОКАНА_МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР_2018 Ръководството на СГЗБ […]

 • Анкета на геодезическите НПО за тръговете на АГКК

  Ръководителите на Секция ГПГ в КИИП, КИГ, АГФ и СГЗБ организират допитване до колегията относно обявените обществени поръчка от АГКК за съдаване на ГММП и КККР. Всички заинтересовани могат да попълнят анкета за обобщаване на мнения в следната форма: Резултатите от анкетата до момента можете да прегледате в следната форма:

 • Тържествено отбелязване на Световния ден на геодезиста

  Уважаеми колеги, На 21 март 2018г. традиционно Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) организира тържество по случай международния ден на геодезиста. От тази година за първи път деня се отбелязва като Световен (Глобален) ден на геодезиста по съвместна инициатива на международните организации, в които СГЗБ членува – европейската CLGE (The Council of European […]

 • Геодезическите НПО започват дискусия за промени в ЗКИР

  В резултат на проведените разговори по време на срещата от 22.02.2018г. с Министъра на МРРБ (виж повече тук) и последвалите разговори с ръководството на АГКК геодезическите неправителствени организации заповат дискусия за предложения за промени в нормативната база. В дискусия по темата в АГКК бе посочена съществуващата възможност в глава 2, чл.16 (3) (Доп. – ДВ, […]

 • СГЗБ организира посещение на XXVI конгрес на FIG в Истанбул

  От 06 до 11 май 2018 г. в Истанбул (Турция) ще се проведе XXVI международен конгрес и Генерална асамблея на Международната федерация на геодезистите (FIG). За тази една седмица организаторите на конгреса предлагат богата програма от интересни пленарни и технически сесии, специализирани семинари (workshops), техническа изложба на геодезически технологии и множество придружаващи събития и социални […]

 • Среща на Министъра на МРРБ с геодезическите организации

  На 22.02.2018г. в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) се проведе среща на министър Николай Нанков и ресорния зам.министър инж. Валентин Йовев с представители на неправителствените професионални организации (НПО) от геодезическия бранш. Срещата беше организирана по инициатива на НПО за обсъждане на състоянието, перспективите и политиките в сектора геодезия, картография и кадастър. Официално съобщение […]

 • Събития организирани от СГЗБ през март 2018г.

  Уважаеми колеги, На 21 март 2018г. традиционно Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) ще организира тържество по случай международния ден на геодезиста. От тази година за първи път деня ще се отбележи като Световен (Глобален) ден на геодезиста по съвместна инициатива на международните организации, в които СГЗБ членува – европейската CLGE (The Council […]