Новини

 • Фотоконкурс 2022 г.

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България за поредна година организира ФОТОКОНКУРС 2022 – „СВЕТЪТ ПРЕЗ ФОТООБЕКТИВА НА ГЕОДЕЗИСТА“ Участник в конкурса може да бъде всеки, свързан с геодезическата професия. Всяка снимка трябва да има заглавие, да е авторска, да не е участвала в друг конкурс и да не е публикувана в интернет пространството. Допуска се единствено допълнителна обработка […]

 • Публикувана е програмата на XXXII Международен симпозиум на СГЗБ

  Организаторите на XXXII Международен симпозиум „Съвременни технологии, образование и професионална практика в геодезията и свързаните с нея области“ публикуваха програмата за пленарни и технически сесии на събитието. В програмата са предвидени 34 доклада за 03 и 04 ноември 2022г., които ще се представят в хибридна форма (присъствено или онлайн) в зала 3 на Дома на […]

 • Научно-технически семинар на СГЗБ в гр. Пловдив 2022

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи /ФНТС/,  Регионалната организация на НТС и Дома на науката и техниката – гр. Пловдив възобновяват традицията за провеждане на специализирани семинари с техническа насоченост по време на есенния технически Пловдивски панаир. Семинарът ще се проведе на 23.09.2022г. в Дома на науката и […]

 • XXXII Международен симпозиум на СГЗБ ще се проведе на 02-04.11.2022г.

  Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България заедно с множество партньори организира за поредна година традиционния XXXII Международен симпозиум „Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“. Събитието ще се проведе на 02-04.11.2022г. В рамките на Симпозиума тържествено ще бъде отбелязана и 100 годишнината от началото на организиционния живот на […]

 • Курс за правоспособни лица по кадастър ще се проведe на 17-18 септември 2022 г.

  Организаторите от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ уведомяват, че следващият курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно чл. 20 (4) на ЗКИР ще се проведе на 17 и 18 септември 2022 г. Лектори ще бъдат: адв. Емилия Ангеловадоц. д-р инж. Христо ДечевКатерина Крумова от ИТ отдела на АГККинж. Красимир […]

 • Публикуван е брой 1-2’2022г. на списание „Геодезия, Картография, Земеустройство“

  Брой 1-2’2022г. на списанието „Геодезия, Картография, Земеустройство“, издание на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, е публикуван в електронна форма на интернет страницата на СГЗБ. Достъп до изданието може да има всеки желаещ на следния адрес: http://geodesy-union.org/?page_id=1668. От Редакционната колегия

 • СГЗБ със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията

  СГЗБ излезе със становище по проект за Закон за Държавна агенция по вписванията. Основната структурна промяна в този законопроект предвижда Агенция по геодезия, картография и кадастър да бъде заличена, като функциите, дейностите и активите й се влеят в новосъздавана Държавна агенция на подчинение на Министерски съвет, която съвместно да администрира гражданската, търговската и имотната регистрация. […]

 • Курсове за правоспособни лица по кадастър ще се проведат на 14-15 и 28-29 май 2022 г.

  Вследствие на обявеното прекратяване на извънредната епидемична обстановка в страната АГКК уведоми, че при внасяне на проекти за изменение на КККР ще се следи за изпълнението на задължението на правоспособните лица да преминават курс за поддържане и повишаване на професионалната квалификация съгласно разпоредбата на чл. 75, ал. 11 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. […]

 • Нови издания от системата монографии в инженерната геодезия на чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев

  Авторите на системата от монографии в инженерната геодезия чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев завършиха поредния колосален научен труд, като подготвиха за печат поредните две книги 3.2 и 3.3, посветени на геодезическите дейности при изграждането на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване и плановете за изградени комплексни обекти. […]

 • Международните организации възобновяват присъствените събития през 2022г.

  Международната федерация на геодезистите (FIG), Международната асоциация по фотограметрия и дистанционни методи (ISPRS) и Европейския съвет на геодезисти (CLGE), в които представител за България е СГЗБ, обявиха възобновяване на присъствените международни събития, организирани от тях. CLGE обяви провеждането на Генерална асемблея на 13-14 май 2022г. в Скопие, Република Северна Македония. Официалните сесии ще бъдат предхождани […]

 • НОВА БАНКОВА СМЕТКА НА СГЗБ

  Уважаеми членове, спонсори, абонати и приятели на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България, Уведомяваме Ви, че с решение на заседание на Управителния съвет на СГЗБ е открита нова банкова сметка в лева за обслужване на разплащанията към и от Съюза. Новата сметка е BG14UBBS80021029388450, BIC UBBSBGSF в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД. Моля при необходимост […]

 • 21 март – Глобален ден на геодезиста

  От 2018г. датата 21 март се отбелязва по Света като Глобален ден на геодезиста. Ръководствата на международните организации на геодезистите (FIG, CLGE) взеха решение въпреки много сложната международна обстановка и тази година денят да бъде отбелязан, като този път вместо празнично честване ще се проведе церемония. Тази година американската организация Национално общество на професионалните геодезисти […]