Ръководни органи

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2017-2020 г. ___________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

1. Иван Калчев Иванов председател

2. Тодор Тодоров Костадинов заместник председател

3. Кирил Иванов Стоянов заместник председател

4. Иван Андреев заместник председател

5 Георги Костов Милев почетен председател

6. Георги Димитров Вълев почетен член

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

1. Иван Калчев Иванов

2. Тодор Костадинов

3. Кирил Стоянов

4. Иван Андреев

5. Иванка Георгиева Колева

6. Андрей Иванов Андреев

7. Костадин Костадинов

8. Валентин Йлиев Йовев

9. Георги Тончев Гладков

10. Илинка Методиева Иванова

11. Цветен Димитров Боев

Централна контролна комисия:

  1. Васил Андреев Чаушев – Председател
  2. Златко Борисов Деков
  3. Мария Георгиева Занева