Ръководни органи

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2021-2024 г. ___________________________________________________________________________

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

1. Иван Калчев Иванов – председател

2. Тодор Тодоров Костадинов – заместник председател

3. Кирил Иванов Стоянов – заместник председател

4. Иван Андреев – заместник председател

5 Георги Костов Милев – почетен председател

6. Георги Димитров Вълев – почетен член

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

1. Иван Калчев Иванов

2. Тодор Тодоров Костадинов

3. Кирил Иванов Стоянов

4. Иван Георгиев Андреев

5. Иванка Георгиева Колева

6. Андрей Иванов Андреев

7. Костадин Костадинов

8. Борислав Емилов Александров

9. Дейвис Динков Динков

10. Илинка Методиева Иванова

11. Цветен Димитров Боев

Централна контролна комисия:

  1. Мария Георгиева Занева – председател
  2. Любка Пашова
  3. Ваня Петрова