Младежки семинари

През 2011 стартира проведжането на национални младежки семинари, което ги определя вече като традиционни. Темите за реализацията иперспективите на младите геодезисти в България и Европа. Добрата предварителна подготовка, разширеното проучване, сериозната подкрепа от страна на много колеги, използването на съвременната комуникация, превръща проявата във форум на младежкия дух, на надежда за геодезическото професия и повод за повдигане на професионалното самочувствие.
Събитията се организират като съвместна проява на ФНТС и СГЗБ и УАСГ.
Съдействие получаваме от СГАСГ, ВГС, МО и АГКК.
На младежките семинари присъстват ученици и преподаватели от Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия (СГСАГ) „Христо Ботев“, студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), преподаватели, специалисти от различни професии и с различни квалификации (програми в приложенията).
Целта на организаторите е за превръщане на семинара в очаквано и търсено от младите геодезисти събитие, както и изготвяне на конкретни предложения за подобряване на образованието, квалификацията и реализацията на младите колеги и адресирането им към съответните институции.

 • VI МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР 2016: „ГЕОДЕЗИЯТА И ПЪТЕШЕСТВИЯТА“

  На 19 април 2016г. от 16.00 ч. в зала 318 в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) се проведе VI младежки семинар по геодезия,  организиран от Младежката секция към Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) и Университета по архитектура, строителство и геодезия, съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) и с подкрепата […]

 • Младежки семинар -2015 : “Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти”

  Младежки семинар – 2015 Тема: Актуално състояние, европейското развитие и перспективи за младите геодезисти Дата: 20.04.2015 Място: УАСГ   Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България /СГЗБ/ заедно с Федерация на научно-техническите съюзи организира събитието за пета поредна година. На семинара присъстваха членове от младежката организация на СГЗБ, преподаватели и студенти от УАСГ , ученици от […]

 • МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2014

  Младежки семинар 2014г. ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА МЛАДИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ, 22 октомври 2014 г. Презентации: 1. Синергия на геодезията с други научни дисциплини през призмата на ГНСС ас. д-р инж. Аспарух Камбуров Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ 2. Специализирани обучения за актуализиране и разширяване на придобитата професионална квалификация инж.Таня Маджарова ЦПО към “ГИС-София” ЕООД 3. Концепция за […]

 • МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2013

  Младежки семинар-2013 Реализация и перспектива за младите геодезисти В България и в Европа 1. Приветствено слово на председателя на СГЗБ- чл. кор. проф. Георги Милев. 2. Обръщение на проф. Борислав Маринов- Декан на геодезическия факултет. 3. Геодезията – достоен избор. Д-р инж. Мариян Марков, ВГС 4. Дунавската стратегия- нови възможности за България. Инж. Весела Самунджи, […]

 • МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2012

  МЛАДЕЖКИ СЕМИНАР-2012 РЕАЛИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА ЗА МЛАДИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ В БЪЛГАРИЯ 3 МАЙ , ДОМ НА НАУКАТА И ТЕХНИКАТА Представяне на МО и МЗГ – Дейности във Военно-географската служба инж. М. Марков – Геодезическото звено в дирекция „ Инфраструктура на отбраната”- инж. А. Николова – Реализация в областта на земеделието. инж. Кирил Стоянов Доклади 1. Програмата […]