Младежка дейност

Учредители на младежката секция

 УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕКЦИЯ НА МЛАДИТЕ ГЕОДЕЗИСТИ КЪМ СЪЮЗА НА ГЕОДЕЗИСТИТИЕ И ЗЕМЕУСТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

На 28 ноември 2014 г. в сградата на ФНТС – София беще учредена секция на младите геодезисти към СГЗБ. За председател на секцията беше избран инж. Кирил Стоянов, а за заместник-председател инж. Таня Маджарова. Беше предложена концепция за дейността на секцията, която ще бъде предложена за широко обсъждане, за да се превърне в програма за развите на младежката дейност.

От създаването на съюза до момента не е била учредявана младежка секция. Дейностите са извършвани от комисия за работа с младите геодезисти, към  Управителния съвет. От IX конгрес проведен на 23 Ноември 2010 г. до сега са  проведени първите три младежки семинара, в три последователни години (вж. приложените програми от събитията). Тази година се проведе четвъртия семинар.
Председателството на комисията е поверено на инж. Ваня Колева. По време на ежегодните международни симпозиуми е отделено време за
провеждане на младежка сесия.

Основни задачи на младежката секция към СГЗБ са:

  • Привличане на млади инженери, доктори, докторанти, магистри и бакалаври до 35 години към активна обществено полезна дейност в структурите на СГЗБ и нейните сдружения;
  • Формиране на ново управленско поколение в органите на сдруженията във СГЗБ, адекватно към променящите се съвременни изисквания , умело ползващо натрупания дългогодишен опит, традиции и добродетели в научно-техническите съюзи;
  • Съдействие като партньори за установяване на контакти и сътрудничество между български млади инженери и техни колеги от други европейски страни.

Приемането на членове в младежката секция  става с подаване на писмена молба /по образец/ до УС на СГЗБ