ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ BREAKTHROUGH STARSHOT

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ ПРОЕКТ Breakthrough Starshot

  • breakthrough-starshot

  • Breakthrough Starshot е изследователски и инженерен проект за разработване концепция за създаване на флота от космически апарати наречени StarChip задвижвани от лазерни системи, които ще могат да извършат пътуване до звездната система Алфа Кентавър (Alpha Centaur) отдалечена на 4,37 светлинни години от Земята. За целта тези космически апарати ще се движат със скорост 15% – 20% от скоростта на светлината, като пътуването ще се извърши за 20 – 30 години. В тези години е включено и времето от 4 години за които иноформацията за успешното достигане на космическия апарат до целта ще достигне до Земята.Ще бъде извършено облитане покрай Алфа Центавър-б, екзопланета с размери близки на тази на Земята, която обикаля в „обитаемата зона“ около звездата Алфа Центавър.

    Проектът е бил анонсиран на 12 април 2016 г. в Ню Йорк от капиталиста Юри Милнер и космолога Стивън Хокинг. Първият космически апарат ще бъде пуснат през 2036 г.

    ИЗТОЧНИК:

    1. Internet;
    2. Вестник “ТЕЛЕСКОП“, бр. 34 / 2016 г.