ЕВРОПЕЙСКАТА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА „ГАЛИЛЕО“

ЕВРОПЕЙСКАТА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА ГАЛИЛЕО

Европейската Глобална навигационна система „Галилео“ се изгражда за цивилни нужди и ще осигурява високоточно позициониране в обхвата на един метър в реално време.

На 21 октомври 2011 г. са били изведени първите четири сателита проектирани за да се потвърди концепцията в космическото простронство и на земята. На 12 октомври бяха изведени още два сателита. Последва допълнителни извеждания на четири двойки сателити за да се докаже пълната експлоатационна способност на системата (Full Operational Capability – FOC). Това е било осъществено със ракета „Союз“ от Френска Гвиана на 24 август 2014 г., 27 март, 11 септември и на 17 септеври 2015г.

Напълно изградената система „Галилео“ ще се състои от 24 сателита плюс 6 резервни сателита въведени в орбита. Те ще бъдат на височина 23222 км. от земята на орбита наклонена под ъгъл 56 градуса спрямо екватора. Началната експлоатация на „Галилео“ ще се осъществи в края на 2016 г. Сигналите на системата ще осигури покритие до 75 градуса северна географска ширина, което съответсва на зоната на Норд кап в Норвегия, най северния край на Европа.

За наземната инфраструктура на територията на Европа са изградени два Контролни центрове на „Галилео“(Galileo Control Centres – GCCs) за да осигуряват управлението на сателитите и навигацията. Данните осигурявани от „Галилео“ се изпращат чрез „Галилео“ сенсорни станции (Galileo Sensor Stations – GSSs) до контролните центрове чрез разпръсната комуникационна мрежа. Обмена на данните между Конторолните центрове и сателитите се осъществява чрез междинни станции за връзка.

Галилео осигурява функция за глобално търсене и спасяване (Search and Rescue – SAR) базирана на системата Коспас – Сарсат (Cospas-Sarsat system).За целта сателитите са снабдени с транспондери, които са способни да да предават ситналите за бедствие между Контролните центрове и регионалните спасителни координационни центрове.

В рамките на подготвителните работи са били изведени експерименталните сателити GIOVE-A и GIOVE-B през 2005 и 2008 за тестване на критичните технологии но Галилео, както и за осигуряване на честотите на „Галилео“ в рамките на Международния телекомуникационен съюз.

ИЗТОЧНИК: Internet