Онлайн провеждане на курс по кадастър на 16-17.09.2023

На 16 и 17 септември 2023г. ще се проведе 12-я пореден курс за поддържане и повишаване на квалификацията на правоспособни лица по кадастър съгласно изискванията на чл. 20 (4) на ЗКИР, организиран от СГЗБ, УАСГ, КИИП и МГУ.

Курсът ще се проведе он-лайн в платформата Zoom. За срещите са обявени следните линкове:

Topic: Курс по кадастър – ден 1 – 16.09.2023
Time: Sep 16, 2023 07:45 AM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81651724224


Topic: Курс по кадастър – ден 2 – 17.09.2023
Time: Sep 17, 2023 07:45 AM Helsinki

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/81688750612

Meeting ID: 816 8875 0612

Подробности относно организирането и провеждането на курсове можете да намерите на интернет страницата на СГЗБ:

Все още желаещите да участват в обучението могат да се регистрират чрез платформата за обучение www.educad.geodesy-union.org

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ