Регионална геодезическа среща Сливен – 2023

Съюзът на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) със съдействието на областна колегия на Камара на инженерите по геодезия (КИГ), Геодезическия факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (ГФ-УАСГ) и Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС) проведе на 26.05.2023г. регионална геодезическа среща в гр. Сливен. Събитието е част от програмата за провеждане на научно-технически събития, утвърдена от Управителния съвет на СГЗБ за 2023г., като предложението за домакинство на гр. Сливен дойде от инж. Анастас Кънев – Председател на ОК на КИГ в града.

В програмата беше включена среща с учениците и преподавателите от Сливенска Професионална гимназия по строителство и геодезия “Арх. Георги Козаров” гр. Сливен (СПГСГ). В проведените разговори с инж. Георгиев – Директор на СПГСГ и преподавателите по геодезия бяха обсъдени състоянието на обучението по специалността “Геодезия”, както и формите за сътрудничество между училището и професионалните геодезически организации. Пред събралите се ученици, преподаватели и колеги – геодезисти от града, бяха изнесени приветствия от инж. Анастас Кънев от името на КИГ и от д-р инж. Иван Калчев – Председател на УС на СГЗБ, който представи накратко дейността и 100-годишния юбилей на Съюза. Проф. д-р инж. Павел Павлов от ГФ-УАСГ запозна присъстващите с обучението на специалностите в Геодезическия факултет на УАСГ. Той обърна специално внимание на качеството на получаваното професионално образование, конвертируемостта на специалността и широките перспективи пред придобилите квалификация по регулираната професия “Геодезия” за реализация у нас и чужбина. Георги Владов от ЕСРИ България демонстрира част от продуктите на лидера в ГИС технологиите, като представи специалната програма за внедряване на ГИС в училищата, участник в която е и СПГСГ. Инж. Станимира Стоянова – секретар на СГЗБ и преподавател в Лесо-техническия университет, представи пред учениците с много ентусиазъм „Необятният свят на геодезията“. Всички гости се опитаха да предадат своята любов към геодезическата професия и да запалят пламъчето на професионалния интерес в младите бъдещи колеги. Д-р инж. Иван Калчев представи пред преподавателите и учениците системата от монографии по инженерна геодезия, издание на СГЗБ. Ръководството на СГЗБ връчи юбилеен медал на Директора на СПГСГ и почетни значки на преподавателите по геодезия, емитирани по случай 100-годишния юбилей на СГЗБ.

Галерия “Нова” към Национална художествена гимназия “Димитър Добрович” – гр. Сливен прие в своята светла и красива атмосфера срещата с присъстващите членове на геодезическата колегия от региона на Сливен и Ямбол, както и представители на Областно представителство Сливен на Камара на строителите в България – инж. Звезда Кошничарова (секретар на ОП на КСБ), ВиК – Сливен (Николай Ковачев – ГИС експерт), СГКК – Сливен (инж. Иван Петров), РК на КИИП Сливен. Д-р инж. Иван Калчев поздрави присъстващите с възобновяването на дългогодишната традиция на СГЗБ за провеждане на регионални геодезически срещи. Бяха връчени юбилейни медали и грамоти на активисти на Съюза от региона – инж. Ивайло Георгиев и инж. Дженко Дженков, както и почетни значки на съпричастни към дейността на Съюза – инж. Христо Христов и инж. Анастас Кънев.

Пред събралите се колеги бяха представени технически новости от различни производители на геодезически инструменти, софтуер и технологии от фирмите – партньори на събитието:
“ГЕО ПЛЮС” ЕООД, представител на KOLIDA INSTRUMENTS и AUTEL ROBOTICS;
“ГЕОЗОНА” ЕООД, представител на GEOMAX POSITIONING, GEOSLAM, Microdrones GmbH;
“ИОЕС” ЕООД, представител на RIEGL;
“ВЕКОМ ГЕО” ЕООД, представител на LEICA GEOSYSTEMS;
“ЕСРИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, представител нa ESRI.

Срещата завърши с разговор по актуални професионални проблеми, като д-р инж. Иван Калчев разказа за събитията, протичащи в професионалната колегия през последната година, а голяма част от присъстващите се включиха активно с въпроси, коментари и мнения.

Регионалната геодезическа среща Сливен 2023 затвърди успешната инициатива на СГЗБ за организиране на полезни събития по региони, чрез които колегията ни да разчита на форум за представяне на научно-технически новости и провеждане на дискусии по актуални професионални теми и проблеми.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ