Нови издания от системата монографии в инженерната геодезия на чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев

Авторите на системата от монографии в инженерната геодезия чл.-кор.проф. д-р инж. Георги Милев и поч.проф.д-р инж. Иво Милев завършиха поредния колосален научен труд, като подготвиха за печат поредните две книги 3.2 и 3.3, посветени на геодезическите дейности при изграждането на линейни обекти, сгради, съоръжения и монтаж на технологично оборудване и плановете за изградени комплексни обекти.

Представени са в Рецензии/Отзиви в списание Геодезия, картография и земеустройство, бр. 1 от 2022 г., който се подготвя за печат. Цялата система от книги са представени в статия „Същност, роля и значение на системата от монографии в инженерната геодезия“ от авторите и рецензии от чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев и доц. д-р инж. Венета Иванова Коцева и от доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.

Статията и рецензиите могат да се прочетат на следната връзка:

https://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2022/04/СИСТЕМА-КНИГИ-И-МОНОГРАФИИ-от-Г.-Милев-и-И.-Милев.pdf

https://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2022/04/Рецензия-от-А.Ковачев-и-В.-Коцева.pdf

https://geodesy-union.org/wp-content/uploads/2022/04/Рецензия-от-Л.-Хрисчев.pdf

Ръководството на СГЗБ изказва своята дълбока признателност на авторите за безвъзмездно предоставената възможност изданията да се осъществят под егидата на Съюза!

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ