СГБЗ със становище по предложения за структурни и законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра

Изпълнителното бюро на Съюза на геодезистите и земеустроителите в България (СГЗБ) прие официално становище в отговор на наблюдаваните процеси в управлението на Република България през последните месеци и няколко опита за формиране на предложения за структурни и законодателни промени в областта на геодезията, картографията и кадастъра.

Текста на предлаганите мнения и предложения може да се види на страницата Документи на сайта на СГЗБ (връзка тук), както и публикуван по-долу:

Становището е разпространено за мнения и предложения до членовете на Координационния съвет на професионалните организации и образователни институции в областа на геодезията, картографията и кадастъра, в който членуват освен СГЗБ и КИИП, КИГ, АГФ и УАСГ.

Posted in:
About the Author

Иван Калчев

Председател на СГЗБ